Aktualności

Aktualności

Powiat Tucholski zaprasza do udziału w projekcie pt. „Rozruszać niepełnosprawność”

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 osób niepełnosprawnych w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Tucholskiego poprzez aktywizację całej grupy w formie spotkań stacjonarnych i [...]

PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. "RODZINA W CENTRUM"

Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. [...]

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU "SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU)"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza: - osoby z niepełnosprawnością i opiekunów osób niepełnosprawnych; - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej działających na rzecz osób z [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU na pilotażowe przetestowanie modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi za rok 2015 [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi za rok 2014 [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.09.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.09.2014 r. 1. W dniu 08.09.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.08.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.08.2014 r. 1. W dniu 27.08.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”   W związku z wprowadzonymi. przez Radę Nadzorczą PFRON (Uchwała nr 9/2014 z dnia 09.06.2014r.) zmianami informujemy, że skrócono termin przyjmowania wniosków - Moduł I a) Obszar [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.07.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.07.2014 r. 1. W dniu 30.07.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.07.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.07.2014 r. 1. W dniu 07.07.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.06.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.06.2014 r. 1. W dniu 26.06.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2014 r. 1. W dniu 04.06.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.05.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.05.2014 r. 1. W dniu 07.05.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.04.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.04.2014 r.   1. W dniu 16.04.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2014 r. 1. W dniu 15.04.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.04.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.04.2014 r. 1. W dniu 04.04.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2014 r. 1. W dniu 28.03.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2014 r. 1.      W dniu 19.03.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.02.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.02.2014 r. 1.      W dniu 21.02.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.01.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.01.2014 r. 1.      W dniu 20.01.2014 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.10.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.10.2013 r. 1. W dniu 21.10.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.10.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.10.2013 r. 1.  W dniu 07.10.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23.09.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23.09.2013 r. 1. W dniu 23.09.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.09.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.09.2013 r. 1. W dniu 06.09.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22.08.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22.08.2013 r. 1.      W dniu 22.08.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.08.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.08.2013 r. 1.      W dniu 06.08.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.06.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.06.2013 r. 1. W dniu 20.06.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.06.2013 r. 1. W dniu 04.06.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.05.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.05.2013 r. 1. W dniu 13.05.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.04.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.04.2013 r. 1. W dniu 26.04.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.04.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.04.2013 r. 1.  W dniu 16.04.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

PROGRAM - AKTYWNY SAMORZĄD

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"Realizator programu: samorząd powiatowy (jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS). Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013 roku [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2013 r. 1. W dniu 28.03.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.03.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.03.2013 r. 1. W dniu 12.03.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.02.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.02.2013 r. 1. W dniu 25.02.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO - SPOŁECZNA RADA

OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO   Starosta Tucholski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.02.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.02.2013 r. 1. W dniu 13.02.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.01.2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.01.2013 r. 1. W dniu 30.01.2013 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 „NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY” W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU NR 1/POKL/7.4/2012 PRZEZ ROPS W TORUNIU.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. O zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.4 [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.05.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.05.2012 r. 1. W dniu 28.05.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.05.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.05.2012 r. 1. W dniu 15.05.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.05.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.05.2012 r. 1. W dniu 09.05.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.05.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.05.2012 r. 1. W dniu 07.05.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 02.05.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 02.05.2012 r. 1. W dniu 02.05.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24.04.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24.04.2012 r. 1. W dniu 24.04.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.04.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.04.2012 r. 1. W dniu 16.04.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.04.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.04.2012 r. 1. W dniu 06.04.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2012 r. 1. W dniu 28.03.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2012 r. 1. W dniu 19.03.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.03.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.03.2012 r. 1. W dniu 07.03.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.02.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.02.2012 r. 1. W dniu 28.02.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.02.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.02.2012 r. 1. W dniu 09.02.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.02.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.02.2012 r. 1. W dniu 01.02.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.01.2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.01.2012 r. 1. W dniu 25.01.2012 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  W OTWARTYM KONKURSIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z art. 28a [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.12.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.12.2011 r. 1. W dniu 30.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.12.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.12.2011 r. 1. W dniu 14.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTERA DO REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTERA DO REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.12.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.12.2011 r. 1. W dniu 09.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.12.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.12.2011 r. 1. W dniu 01.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 10.11.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 10.11.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 10.11.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 13.10.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 13.10.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 13.10.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 16.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 16.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 16.09.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 06.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 06.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 06.09.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Ewa Nadolna [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 31.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 31.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1) W dniu 31.08.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) Ewa Nadolna – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 08.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 08.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 08.08.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   a) [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 27.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 27.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 27.07.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:   A. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 01.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 01.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 01.07.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW PFRON Z DNIA 13.06.2011 R.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 13.06.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – przewodniczący [...]

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Starosta Tucholski w dniu 01.03.2011r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2011 – 2014 w składzie: · Dariusz Klunder, · Hanna Zielinska, · Elżbieta Ligman, · Jan [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.05.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.05.2011 r. 1. W dniu 10.05.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.04.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.04.2011 r. 1. W dniu 21.04.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Hanna Zielinska – [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.04.2011 r.

  Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.04.2011 r.   1. W dniu 11.04.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji PFRON 2. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.   1. W dniu 09.03.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Anna Toby [...]

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.02.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.02.2011 r.     1. W dniu 17.02.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: a) Anna Toby [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31.01.2011r.

  I.  W dniu 31.01.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Anna Toby- przewodnicząca Komisji - Hanna Zielinska - członek Komisji - Ewa Nadolna - członek Komisji - Anna Liegmann – [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.01.2011 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.01.2011 r.   1. W dniu 17.01.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Hanna Zielinska - [...]

„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” współfinansowane ze środków Unii [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.12.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.12.2010 r.   1. W dniu 16.12.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.12.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.12.2010 r.   W dniu 08.12.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Hanna - Zielinska [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22.11.2010 r.

  1. W dniu 22.11.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji - Ewa Nadolna - członek komisji - Hanna Zielinska- członek komisji - [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03.11.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 03.11.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Wojciech Wojciechowski – przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.10.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 12.10.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.09.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.09.2010 r.   1. W dniu 30.09.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Hanna Zielinska - [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.09.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.09.2010 r.   1. W dniu 17.09.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z 30 sierpnia 2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z 30 sierpnia 2010 r.   1. W dniu 31.08.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: · Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.08.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.08.2010 r.   1. W dniu 13.08.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: -Wojciech [...]

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu POKL

PARTNERSTWO W RAMACH POKL          W związku z ogłoszeniem z dnia 28 czerwca 2010 roku, zamieszczonym na www.bippowiat.tuchola.pl, www.pcpr.tuchola.pl oraz w „Gazecie Pomorskiej” dotyczącym naboru [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.07.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20. 07.2010 r.   1. W dniu 20.07.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.07.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.07.2010 r.   1. W dniu 01.07.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU „CZEKAMY NA CIEBIE - WYJDŹ Z DOMU”

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU „CZEKAMY NA CIEBIE - WYJDŹ Z DOMU” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, przygotowując wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2010 r.   1. W dniu15.06.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech Wojciechowski- [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.05.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.05.2010 r.   1. W dniu 04.05.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.04.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.04.2010 r.   1. W dniu 27.04.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech Wojciechowski [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2010 r.   1. W dniu 15.04.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 29.03.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 29.03.2010 r.   1. W dniu 29.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22.03.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 22.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Sylwia Sobczak- zastępca Naczelnika [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.03.2010 r.   1. W dniu 19.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 15.03.2010 r.

Protokół posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wnioskóww Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 15.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się specjalne posiedzenie Komisji w składzie:- Hanna Zielińska - członek komisji- Ewa Nadolna [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.03.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.03.2010 r.   1. W dniu 05.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie: - Wojciech [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 05.02.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 05.02.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie: - Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Zamówienie z wolnej ręki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że dnia 18 grudnia 2009 r. podpisano umowę z firmą szkoleniową Exellance Consulting Pietrasińscy Sp.j., ul. Wybickiego 36b/10, 87-100 Toruń na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 [...]

Regulamin przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w powiecie tucholskim

Załączniki nr 5 do uchwały nr 189/392/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 stycznia 2010 r.  [...]

Protokół z powsiedzenia komisji do spraw rozpatrywania wniosków z dnia 15.01.2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   1. W dniu 15.01.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.12.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 15.12.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·         [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.12.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 07.12.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·  Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r. 1. W dniu 27.11.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:- Wojciech Wojciechowski- [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 16.11.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 16.11.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·         [...]

"Otwieramy Drogę do Sukcesu"

"Otwieramy Drogę do Sukcesu" Dnia 11 grudnia 2009 roku w sali multimedialnej "Książnicy" o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja kończąca realizację projektu systemowego PO KL w 2009 roku. pt. "Otwieramy Drogę do Sukcesu".Wszelkich [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.10.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 28.10.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·         [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.10.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 13.10.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 28.09.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 28.09.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·         [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 09.09.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji - [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 28.08.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji Hanna [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 17.08.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 18.08.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·  Ewa Nadolna - członek [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 07.08.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.08.2009 r. 1. W dniu 07.08.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:·  Wojciech Wojciechowski- [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 31.07.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31.07.2009 r.  1. W dniu 31.07.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 23.07.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 14.07.2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 14.07.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z dnia 30.06.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 30.06.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 18.06.2009r

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi  1. W dniu 18.06.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:* Wojciech Wojciechowski- przewodniczący [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 05.06.2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 05.06.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Hanna Zielinska - członek komisji· Ewa Nadolna - [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 15.05.2009r.

 Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 15.05.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Hanna Zielińska- członek [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 20.04.2009r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  1. W dniu 20.04.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Hanna Zielińska- członek komisji· Honorata [...]

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 07.04.2009r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków                          w Powiatowym Centrum Pomocy [...]

protokół z posiedzenia komisji z dnia 24.03.2009r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 24.03.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji· Hanna [...]

protokół z posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 06.02.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji· Hanna [...]

protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 23.02.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji· Hanna [...]

konkurs na kierownika WTZ

Konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:- ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne;- ukończyła [...]

protokół z posiedzenia komisji z dnia 06.02.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków                 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1. W dniu 06.02.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło [...]

protokół z posiedzenia komisji z dnia 23.01.2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie             w TucholiW dniu 23.01.2009r. w PCPR odbyło się posiedzenie w składzie: [...]

Protokół z posiedzenia komisji ds rozpatrywania i przzyznawania dofinansowań

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.  W dniu 16.01.2009r. w PCPR odbyło się posiedzenie w [...]

metryczka