Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 29.03.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 29.03.2010 r.

 
1. W dniu 29.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielińska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji - protokolant
- Anna Liegmann- członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
- osoby, które złożyły wnioski na turnus rehabilitacyjny a otrzymały dofinansowanie w roku ubiegłym w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. Dz. U. 230 poz. 1694 tj. „ Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie[...] uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 19.03.-26.03.20010 r. na poszczególne zadania:
-Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęło 5 nowych wniosków)
391/10- 395/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
 
-Likwidacji barier architektonicznych i technicznych (wpłynęły 3 wnioski)-  
1) 58/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu i terminie wizji lokalnej
2) 60/10- wniosek nie spełnia wymogów formalnych, został rozpatrzony negatywnie
3) 61/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu i terminie wizji lokalnej
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 24 nowych wniosków):
1) 141/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 142/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
3) 143/10- 147/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 148/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
5) 149/10- 161/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 162/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
7) 163/10-164/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
 
- Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęły 4 nowe wnioski):
1) 117/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych
2) 1118/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych
3) 130/10- wniosek spełnia wymogi formalne, jedna faktura rozpatrzona pozytywnie, odpowiedź negatywna na matę bąbelkową
4) 135/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
- Likwidacja barier w komunikowaniu się ( wpłynął 1 nowy wniosek)
1) 62/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
 
4. Wolne wnioski: W Komisji uczestniczyła Pani Kierownik PCPR- Joanna Hanczewska
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (29 marca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (29 marca 2010, 14:53:52)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:15:16)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1524