Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2010 r.
 
1. W dniu15.06.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Anna Liegmann- członek komisji
- Anna Toby- członek komisji, protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 27.05.-14.06.20010 r. na poszczególne zadania:
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 nowy wniosek)
275/10- wpłynęła rezygnacja z dofinansowania
248/10- wniosek został rozpatrzony pozytywnie
 
- Likwidacja barier w komunikowaniu (wpłynął 1 nowy wniosek)
76/10- wniosek spełnia wymogi formalne, został rozpatrzony pozytywnie
65/10- uzupełniono braki, wniosek rozpatrzono negatywnie
70/10- wniosek spełnia wymogi formalne, został rozpatrzony negatywnie
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 47 nowych wniosków):
302/10-348/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
349/10-  wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
350/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych
 
 
- Likwidacja barier technicznych ( wpłynęły 3 nowe wnioski)
77/10- wniosek spełnia wymogi formalne, został rozpatrzony negatywnie
78/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
79/10-wniosek został zarejestrowany, wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie braków.
 
- Likwidacja barier architektonicznych (wpłynął 1 nowy wniosek)
50/10- otrzymano opinię z Biura Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych, wniosek został rozpatrzony negatywnie
14/10- zaproponowano przyznanie niższego dofinansowania
 
4. Wolne wnioski:
1) Z zadania sport, kultura, rekreacja i kultura osób niepełnosprawnych zostały oddane niewykorzystane środki. Komisja postanowiła przesunąć je na zadanie: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na którym występują znaczne braki. Propozycja zmiany zostanie przekazana do rozpatrzenia na Sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
2)Ze względu na występujące pokrewieństwo, podczas głosowania przy jednym z wniosku na zadanie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, został wyłączony przewodniczący Komisji.
2)W posiedzeniu Komisji wzięła udział Kierownik PCPR- p. Joanna Hanczewska.
 
 
                                                                                  
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (17 czerwca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (17 czerwca 2010, 08:21:48)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:12:56)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508