POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Starosta Tucholski w dniu 01.03.2011r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2011 – 2014 w składzie:

· Dariusz Klunder,
· Hanna Zielinska,
· Elżbieta Ligman,
· Jan Przybysz,
· Joanna Szamocka.

Z uwagi na rezygnację jednego członka komisji Starosta Tucholski zaprosił organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim. Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę organizacji - jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótki opis prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10 czerwca br. w starostwie powiatowym przy ul. Pocztowej 7.
 
Kontakt:
· Hanna Zielinska – członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
– pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
tel. 052 559-20-18
Pokój 010
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Zielinska (6 czerwca 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (6 czerwca 2011, 13:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2333