„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi w roku 2011 realizuje projekt konkursowy „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 mieszkańców powiatu tucholskiego:
- 10 osób niepełnosprawnych
- 5 osób bezrobotnych
Wsparcie kierowane do Beneficjentów Ostatecznych to:
- zajęcia z trenerem umiejętności społecznych
- wsparcie psychologa
- doradztwo zawodowe
- kursy zawodowe
- warsztaty, zwiększające umiejętności społeczne
- wyjazdy i wyjścia integracyjne
- poznawanie bazy kulturalnej i społecznej powiatu tucholskiego
- 5-miesięczny płatny staż zawodowy


Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Różnorodne formy wsparcia mają na celu zwiększenie partycypacji Beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym. Projekt nakierowany jest także na ukazanie osób niepełnosprawnych jako silnie zmotywowanych i pełnowartościowych pracowników, m. in. poprzez organizację seminarium dla pracodawców z terenu powiatu tucholskiego pt. „Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.


Wartość projektu wynosi 405.812,50 zł.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska (17 stycznia 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (17 stycznia 2011, 19:40:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1869