K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W TUCHOLI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM KORONAWIRUSEM

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi w nawiązaniu do treści § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878) informuje, że od dn. 25 maja 2020r. zmieniają się zasady bezpośredniej obsługi obywateli przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych, tj.:


- do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (ust. 1);

- do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (ust. 2).

Ww. zmiany mają związek z art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875).

W związku z powyższym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tucholi obowiązują od dn. 25 maja 2020r. do odwołania zasady określone w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.metryczka


Wytworzył: Magdalena Urban (13 marca 2020)
Opublikował: Joanna Remus (13 marca 2020, 13:27:43)

Ostatnia zmiana: Joanna Remus (17 lipca 2020, 11:25:37)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448