Informacje o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej

27 grudnia 2013 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi pracę rozpoczęło 35 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 15 pracowników obsługi. ZAZ daje osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu tucholskiego szansę na przygotowanie się do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – poprzez podjęcie pracy zawodowej.

Tucholski Zakład Aktywności Zawodowej to jedna z największych tego typu inwestycji w naszym województwie. Była ona możliwa dzięki prawie 3 mln zł dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskanej przez Powiat Tucholski. Placówka mieści się przy ul. Świeckiej 89 a w Tucholi, w budynkach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

Decyzję o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi podjęto Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego nr XVIII/188/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

21 września 2012 roku Powiat Tucholski podpisał umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w kwocie 1.468.773,00 zł. Przyznane środki wykorzystano
na dostosowanie części budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
w Tucholi na pomieszczenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej. Dzięki realizacji prac remontowo – budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy części budynku internatu przygotowano między innymi 27 pomieszczeń hotelowych, pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych, kuchennych oraz przystosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszty robót budowlanych wyniosły 1.395.931,07 zł. Wkład własny powiatu
w postaci budynków wyniósł 3.377.030,00 zł. Ponadto z oszczędności po przetargowych
w roku 2012 został zakupiony samochód Opel Combo Van o wartości 68.407,99 zł  
do przewozu żywności.

W roku 2013 Powiat Tucholski otrzymał kolejne dofinansowanie w kwocie 1.025.309,00 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania:

-      Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń hotelowych (recepcja, pokoje, łazienki, korytarze, restauracja, sala konferencyjna, biura, pokój pielęgniarki rehabilitacja, siłownia, sala zabaw) – koszt: 333.762,96 zł

-      Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni oraz akcesoria kuchenne – koszt: 161.391,99 zł

-      Dostawa i montaż sprzętu RTV – koszt: 80.386,65 zł

-      Dostawa i montaż profesjonalnego sprzęt AGD – koszt: 94.786,26 zł

-      Dostawa sprzętu ogrodniczego – koszt: 50.213,52 zł

-      Dostawa i montaż wyposażenia sali zabaw – koszt: 161.130,00 zł

-      Dostawa i montaż wyposażenia siłowni – koszt: 40.224,00 zł

-      Dostawa i montaż wyposażenia do rehabilitacji – koszt: 31.747,50 zł

-      Surowce i materiały potrzebne do rozpoczęcia działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej – koszt: 19.944,59 zł

-      Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – koszt: 10.600,00 zł

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych powstałe oszczędności przeznaczono na realizację dodatkowych zadań. Ponadto dzięki staraniom Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2013 pozyskano jeszcze dodatkowe środki w wysokości 185.962,00 zł.

Środki te oraz oszczędności po przetargowe przeznaczono na następujące zadania:

-      Zakup środka transportu (9 – osobowy bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych) – koszt: 121.895,00 zł.

-      Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej – koszt: 57.662,57 zł

-      Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – koszt: 38.500,00 zł

-      Surowce i materiały potrzebne do rozpoczęcia działalności wytwórczej
i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej – koszt: 4.924,16 zł

-      Przyczepka samochodowa – koszt: 3.850,00 zł.

 

Łączna kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2012 – 2013 wyniosła 2.680.044,00 zł.

 Zakład świadczy usługi wytwórczo – usługowe między innymi:

-      gastronomia i catering;

-      centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową i siłownią;

-      edukację dla dzieci wraz z udostępnianiem sali zabaw i sali edukacyjnej;

-      usługi porządkowe;

-      usługi krawieckie.

Dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wkład własny organizatora nie wyczerpują puli funduszu jakie pozyskano na uruchomienie ZAZ w Tucholi. Część planowanych działań została sfinansowana ze środków PO KL z projektu realizowanego w ramach poddziałania 7.2.1.
W projekcie poza zakupem wyposażenia zakładu przewidziano także szerokie wsparcie dla osób niepełnosprawnych w nim zatrudnionych. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać
z poradnictwa specjalistycznego, usług rehabilitanta, wyjazdów na basen oraz z instrumentów aktywizacji zawodowej – doradztwa zawodowego, kursów specjalistycznych oraz prac interwencyjnych. Projekt ma uzupełnić ofertę ZAZ oraz umożliwić pełną realizację misji tej placówki – wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.

W ramach projektu 7.2.1 zatrudniono doradcę zawodowego, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę.

metryczka


Wytworzył: Angelika Koślińska (5 lutego 2014)
Opublikował: Jacek Lorczak (5 lutego 2014, 09:58:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3369