zamówienie na:

Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2020r. pod numerem 510902-N-2020
ogłoszenie o zamówieniu (73kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (218kB) word

Załączniki do SIWZ  
załącznik nr 1 do SIWZ (8kB) excel
załącznik nr 1A do SIWZ (23kB) excel
załączniki 2,3,4,5,6 do SIWZ (30kB) word
załącznik nr 7 do SIWZ (175kB) word
załącznik nr 8 do SIWZ (46kB) word
załącznik nr 9 do SIWZ (43kB) word
załącznik nr 10,11,12 do SIWZ (68kB) word

Odpowiedź na pytania 
odpowiedź na pytania (8kB) plik

Informacja z otwarcia ofert 
informacja z otwarcia ofert (33kB) word

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (35kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (10 lutego 2020, 12:16:55)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (25 lutego 2020, 12:04:38)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 311