zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu w zakresie uzyskania uprawnień operatora harwestera oraz żurawia przewoźnego i przenośnego (HDS)”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 1/ZP/2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 1 i 2 zamówienia (331kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze  oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części nr 1 i 2 zamówienia (852kB) pdf


Informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach (361kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przeprowadzenie kursu w zakresie uzyskania uprawnień operatora harwestera oraz żurawia przewoźnego i przenośnego  (HDS)” z dnia 10 lutego 2020 r.
treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (375kB) pdf

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (70kB) word
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (131kB) pdf
Załącznik nr 3a Projekt umowy - dotyczy Części nr 1 zamówienia (172kB) pdf
Załącznik nr 3b Projekt umowy - dotyczy Części nr 2 zamówienia (174kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (10 lutego 2020, 13:17:53)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (12 marca 2020, 12:23:01)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299