zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu spawania stali niestopowej metodą TIG - 141”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 3/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia (292kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (748kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach (389kB) pdf


Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lutego 2020 r.
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lutego 2020 r. (864kB) pdf
Załącznik nr 1 w nowym brzmieniu Formularz ofertowy (69kB) word


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Przeprowadzenie kursu spawania stali niestopowej metodą TIG - 141” z dnia 14 lutego 2020 r.
treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (230kB) pdf

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (69kB) word
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (115kB) pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy (177kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (14 lutego 2020, 11:11:26)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (12 marca 2020, 09:32:11)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310