zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na "zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2020r. pod numerem 512706-N-2020
ogłoszenie o zamówieniu (175kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia 
SIWZ z załącznikami nr 2,3,4,5,6 (68kB) word

Załączniki do SIWZ 
załącznik nr 1 do SIWZ (66kB) excel
załącznik nr 7 projekt umowy (86kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22kB) html

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
w rozdziale 15 SIWZ jest:
termin składania ofert 24.02.2020r. godz. 09:00

w rozdziale 15 SIWZ powinno być:
termin składania ofert 04.03.2020r. godz. 09:00


Odpowiedzi na pytania 


Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

metryczka


Opublikował: Renata Remus (14 lutego 2020, 11:27:55)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (24 marca 2020, 10:35:38)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1634