zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp oraz dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym zamawiającego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/3/2020
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.05.2020 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.05.2020 r. pod numerem 2020/S104-250372
ogłoszenie o zamówieniu (173kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (81kB) word

Załączniki do SIWZ 
Załącznik nr 1 A i 1 B do SIWZ STWiOR (86kB) word
załącznik nr 1A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część 1 (38kB) word
załącznik nr 1B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część 2 (39kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR I (1285kB) pdf
załącznik nr 2B do SIWZ PRZEDMIAR II (1981kB) pdf
Załącznik nr 2B do SIWZ - projekt budowlany (8992kB) pdf
załącznik nr 2A do SIWZ - projekt budowlany (25604kB) pdf
załącznik nr 2A do SIWZ schemat cz. 1 (10579kB) pdf
załącznik nr 2A do SIWZ schemat cz. 2 (1190kB) pdf
załącznik nr 2A do SIWZ schemat cz. 3 (614kB) pdf
załącznik nr 2B do SIWZ projekt budowlany schematy (2950kB) pdf
załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ (77kB) zip
załącznik nr 3a do SIWZ E-JEDZ (32kB) word
załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy (25kB) word
załacznik nr 5 do SIWZ oświadczenie dot. grupy kapitałowej (14kB) word
załącznik nr 6 do SIWZ wykaz dostaw (19kB) word
załącznik nr 7A do SIWZ umowa 1 (43kB) word
załącznik nr 7B umowa 2 (44kB) word
załącznik nr 1 do umowy (15kB) word
załącznik nr 2 do umowy (14kB) word
załącznik nr 3 do umowy (14kB) word
załącznik nr 8 do SIWZ oświadczenie podmiotu trzeciego (19kB) word
załącznik nr 9 - Klucz publiczny (1kB) plik

Odpowiedź na pytanie 
odpowiedź na pytanie (6kB) plik

Odpowiedź na pytania 
odpowiedź na pytania (259kB) pdf
odpowiedź na pytania (705kB) pdf

Odpowiedź na pytania 
odpowiedź na pytania (272kB) pdf


Modyfikacja 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  
modyfikacja SIWZ (6kB) plik
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oferty (27kB) word

Informacje z otwarcia ofert 
informacje z otwarcia ofert (35kB) word

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (274kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (29 maja 2020, 12:04:06)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (3 lipca 2020, 13:09:41)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 929