zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawa jazdy”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr 8/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 18 września 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 
Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 1, Części nr 2 i  Części nr 3
Informacja o udzieleniu zamówienia (479kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części nr 1, Części nr 2 i  Części nr 3
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (800kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach (295kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy”
z dnia 10 września 2020 r.
treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (370kB) pdf

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (73kB) word
Załącznik nr 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 zamówienia (124kB) pdf  
Załącznik nr 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 zamówienia (118kB) pdf  
Załącznik nr 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3 zamówienia (120kB) pdf  
Załącznik nr 3.1 Projekt umowy - Część nr 1 zamówienia (182kB) pdf  
Załącznik nr 3.2 Projekt umowy - Część nr 2 zamówienia (182kB) pdf  
Załącznik nr 3.3 Projekt umowy - Część nr 3 zamówienia (179kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (10 września 2020, 09:07:24)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (1 października 2020, 08:07:45)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155