zamówienie na:

„Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2021”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.3.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w chwili dotarcia do siedziby Starostwa Powiatowego w Tucholi w celu złożenia oferty, czy też wzięcia udziału w otwarciu ofert prosimy  o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 52 5590700
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (533kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (184kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540218511-N-2020 z dnia 04.11.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (67kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 04.11.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.11.2020 r. r. (135kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2021” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 29 października 2020 r. pod numerem 601448-N-2020
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (1622kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (332kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (21kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (19kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (16kB) word  
Załącznik nr 4a rojekt umowy (Część nr 1 pn. Zakup oleju napędowego) (391kB) zip  
Załącznik nr 4b Projekt umowy (Część nr 2 pn. Zakup benzyny bezołowiowej 95) (393kB) zip  
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (29 października 2020, 13:12:14)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (2 grudnia 2020, 15:47:38)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180