zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucholi wraz z uzyskaniem wymaganego prawem prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14?2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  09:00
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucholi wraz z uzyskaniem wymaganego prawem prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2016 pod numerem 366836 - 2016

ogłoszenie o zamówieniu (78kB) html  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (87kB) word

Załączniki do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (50kB) word

Załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
załączniki do opisu przedmiotu zamówieniaTUCHOLA.rar (5410kB) rar
  

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (17kB) word


 właściwy wzór załącznika nr 2 do SIWZ 

właściwy wzór załącznika nr 2 do SIWZ (24kB) word

Informacja z otwarcia ofert 
informacja z otwarcia ofert (34kB) word

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (46kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (14 grudnia 2016, 14:26:51)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (30 grudnia 2016, 13:43:25)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 903