Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Kształcenie praktyczne

w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:

- ślusarz - 3 letnia
- elektromechanik - 3 letnia
- krawiec - 3 letnia
- operator obraiarek skrawających - 3 letnia
- kucharz małej gastronomii - 2 letnia
- malarz-tapeciarz - 2 letnia
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 3 letnia
- mechanik pojazdów samochodowych - 3 letnia

Kształcenie praktyczne w zawodach dających kwalifikacje technika:

- technik mechanik o specjalności:
   *technolog - programista obrabiarek sterowanych numerycznie 
   *obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
- technik technologii odzieżowej
- technik organizacji usług gastronomicznych

Praktyki zawodowe w firmie symulacyjnej w zawodach:

- technik handlowiec
- technik ekonomista

Szkoły dla dorosłych (wieczorowe) dla absolwentów szkół zawodowych:

- technik mechanik
- technik handlowiec
- technik technologii odzieży
- technik technologii drewna
- technik organizacji usług gastronomicznych

Dla absolwentów szkół podstawowych

proponujemy szkoły zawodowe w następujących 

zawodach:

- krawiec
- operator obrabiarek skrawających
- malarz - tapeciarz
- kucharz małej gastronomii
- elektromechanik

Szkoły policealne w zawodach:

- technik ochrony fizycznej osób i mienia
- technik prac biurowych
- technik organizacji reklamy

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Szreiber (3 lipca 2003)
Opublikował: (3 lipca 2003, 15:10:12)

Ostatnia zmiana: (5 lipca 2003, 01:01:35)
Zmieniono: bez zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7499