(poprzednia) Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz Powiatu Tucholskiego

(poprzednia) Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz Powiatu Tucholskiego

Nowa "Strategia Rozwoju Powiatu Tucholskiego" - listopad 2007 zastąpiona strategią z 2016 roku

 „Strategia rozwoju Powiatu Tucholskiego” przyjęta została uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2007 r. nr XI/86/2007 Opracowanie Strategii poprzedzone zostało diagnozą stanu rozwoju Powiatu Tucholskiego ze [...]

Aktualizacja strategii rozwoju Gmin i Powiatu Tucholskiego

Rada Powiatu Tucholskiego oraz Rady Gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice oraz Rada Miejska w Tucholi podjęły decyzje o aktualizacji posiadanych strategii rozwoju.Aktualnie trwają prace nad tzw. „diagnozą prospektywną”, [...]

Strategia Rozwoju Gmin i Powiatu Tucholskiego

"Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz Powiatu Tucholskiego" przyjęta została Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/174/2001 z dnia 23.03.2001 r. W załączeniu pliki do ściągnięcia: [...]

metryczka