Materiał informacyjny na IV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23.01.2015 r.

                                                                                   Tuchola, dnia 14 stycznia 2015 r.
BR.0002.4.2015
 
                                                                                   Pan(i)
                                                                                   ....................................
                                                                                   ....................................
                                                                                   ....................................
 
Zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.       
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.      
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.      
4.  Przyjęcie protokołu z  III  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.     
5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.               
6.  Składanie zapytań i interpelacji.       
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2015 – 2024.    
8.  Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.   
 1)przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,   
 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,   
 3) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,   
 4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,  
 5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,   
 6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.      
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 r.   
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.  
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2014 r.   
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech członków  Kapituły Honorowej.   
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  
14. Wnioski i oświadczenia radnych.  
15. Zamknięcie sesji. 
Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (1994kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (14 stycznia 2015)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 stycznia 2015, 11:37:50)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2015, 13:20:27)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1183