zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na: „Dostosowaniu części pomieszczeń piwnicy Szpitala Tucholskiego na potrzeby oddziałów”

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/3/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  09:00
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na "Roboty budowlane polegające na: „Dostosowaniu części pomieszczeń piwnicy Szpitala Tucholskiego na potrzeby oddziałów” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2019r. pod numerem 537579-N-2019

ogłoszenie o zamówieniu (71kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (75kB) word

Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z Przedmiarem Robót (6472kB) pdf
załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa cz. 1 (192kB) pdf
załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa cz. 2 (399kB) pdf
załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa cz. 3 (338kB) pdf
załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa cz. 4 (344kB) pdf
załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa cz. 5 (428kB) pdf
załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa cz. 6 (326kB) pdf
załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa cz. 7 (388kB) pdf
załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa cz. 8 (452kB) pdf
załącznik nr 3 formularz oferty (23kB) word
załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (22kB) word
załącznik nr 5 -Oświadczenie o spełnianiu warunków (24kB) word
załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (16kB) word
załącznik nr 7 - wzór umowy (43kB) word
Załącznik nr 1 do umowy (16kB) word
Załącznik nr 2 do umowy (14kB) word
Załącznik nr 3 do umowy (15kB) word

informacja z otwarcia ofert 

informacja z otwarcia ofert (165kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (15 kwietnia 2019, 12:40:29)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (30 kwietnia 2019, 12:47:34)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452