Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2021 r.


KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIM


W związku z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19W i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z petentami Starosta Tucholski informuje, iż  do odwołania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie  drogą telefoniczną.

Udzielanie porad odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące w danym dniu dyżuru. 

PUNKT W TUCHOLI

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustali formę (telefon lub poczta e-mail) i termin porady w punkcie w Tucholi w Książnicy Tucholskiej (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

Pod nr telefonu 791 530 803  można ustalić formę (telefon lub poczta e-mail) i termin porady do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego 5 punktach gminnych.

PUNKT: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
    (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
    poniedziałek 9:00 - 13:00
  
PUNKT: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
    (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
    wtorek 8:00 - 12:00
   
PUNKT: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
    (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
    środa 13:00 - 17:00     
   
PUNKT: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
    (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
    czwartek 8:00 – 12:00
   
PUNKT: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
    piątek 8:00 – 12:00ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIM W 2021

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


REJESTRACJA WIZYT
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. 52 559 07 51
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

metryczka


Wytworzył: Maciej Korda (4 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (4 stycznia 2021, 07:40:36)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (10 lutego 2021, 11:30:58)
Zmieniono: zmiana położenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1022