Menu

aktualności

ostrzeżenia i komunikaty

powiat tucholski

rada powiatu

zarząd powiatu

akty publicznoprawne i akty prawa miejscowego

starostwo powiatowe

zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

finanse powiatu

oświadczenia majątkowe

sprzedaż mienia

powiatowe jednostki organizacyjne

inne jednostki

przejrzysta polska

inne informacje

wybory samorządowe 2014

wybory samorządowe 2010

wybory samorządowe 2006

Regulamin monitoringu


 
 
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
w Tucholi

 
 
 
§ 1
 
Regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
 
1. Załącznik do Uchwały nr 157/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2008 r., Nr 163, poz. 1155).
 
3. Uchwała Rady Ministrów nr 104/2008 z dnia 12 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 94, poz. 598).
 
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.).
 
6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
§ 2
 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w ZSLiT, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 
2. Infrastruktura ZSLiT, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
- budynek dydaktyczno-administracyjny, połączony łącznikiem
  z dwiema salami gimnastycznymi;
- Internat ZSLiT;
- boisko szkolne;
- teren wokół szkoły (trawniki, parkingi, plac przyszkolny).
 
§ 3
 
1. Na terenie ZSLiT funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb szkoły.
 
2. System monitoringu wizyjnego stanowi integralny element Szkolnego Programu Wychowawczego.
 
3. Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej szkoły.
 
4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 
5. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 
6. Kamery monitoringu wizyjnego nie będą instalowane w salach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pokojach Internatu ZSLiT zamieszkanych przez wychowanków, pokoju nauczycielskim, toaletach i w szatniach, w których uczniowie dokonują pełnej zmiany odzieży oraz w pomieszczeniach z prysznicami.
 
7. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w szkole systemu dyżurów woźnych, wychowawców i nauczycieli.
 
§ 4
 
1. System monitoringu wizyjnego w ZSLiT składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków szkoły w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 
2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.
 
3. Urządzenia zapisujące dane umożliwiają wydruk obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi.
 
4. Zestaw monitoringu wizyjnego powinien umożliwiać włączenie ZSLiT do lokalnej sieci monitoringu.
 
5. System monitoringu wizyjnego funkcjonuje w porozumieniu i za wiedzą najbliższej jednostki Policji.
 
§ 5
 
1. Kamery systemu monitoringu wizyjnego w ZSLiT, w zależności od potrzeb, mogą być instalowane przed wejściami do budynków szkoły i Internatu ZSLiT, na ich elewacjach, wewnątrz budynków, w tym na korytarzach, klatkach schodowych i innych ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu zewnętrznym szkoły, nad bramami i furtkami, jak również na parkingach. Ponadto zezwala się na umieszczenie kamer w szatni, stołówce internackiej, na boisku szkolnym, w salach gimnastycznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do zabaw i gier zespołowych.
 
2 Uczniowie oraz pracownicy ZSLiT powinni być poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.
 
3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym powinny być oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 
4. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej uczniów i pracowników szkoły oraz prawa do prywatności. 
 
§ 6
 
1. Po zapisaniu na nośniku fizycznym zarejestrowanych danych, nośnik fizyczny powinien być opisany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 
2. Dostęp do zgromadzonych danych może mieć tylko osoba upoważniona przez Dyrektora ZSLiT.
 
3. Nośnikiem fizycznym, w myśl brzmienia § 6 pkt 1, może być kaseta VHS, płyta CD-R lub twardy dysk komputera.
 
4. Opis jednostkowy nośnika fizycznego z danego dnia powinien zawierać:
- datę i czas rejestracji (godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania);
- imię i nazwisko osoby utrwalającej nagranie;
- podanie monitorowanego miejsca/miejsc.
 
5. Zapis danych na nośniku fizycznym przechowuje się nie krócej niż 30 dni.
 
6. Po upływie ustanowionego terminu zapisy wizyjne należy trwale usunąć, tak aby ich powtórne odczytanie było niemożliwe.
 
§ 7
 
1. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
2. Upublicznienie zapisu wizyjnego możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia na ten fakt zgody przez wszystkich pełnoletnich uczestników zarejestrowanego zdarzenia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 
3. Dane te udostępnia się ponadto:
- uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie
   czynności prawnych np. sądom i prokuraturom;
- w uzasadnionych wypadkach rodzicom i uczniom za zgodą
   Dyrektora ZSLiT.
 
§ 8
 
Niniejszy Regulamin został uzgodniony i koresponduje ze Statutem, Szkolnym Programem Wychowawczym oraz regulaminami wewnętrznymi ZSLiT.
 

Wytworzył: Agnieszka Suwalska (13 kwietnia 2011)
Opublikował: Agnieszka Suwalska (13 kwietnia 2011, 13:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5414

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij