Regulamin monitoringu


 
 
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
w Tucholi

 
 
 
§ 1
 
Regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
 
1. Załącznik do Uchwały nr 157/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2008 r., Nr 163, poz. 1155).
 
3. Uchwała Rady Ministrów nr 104/2008 z dnia 12 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 94, poz. 598).
 
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.).
 
6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
§ 2
 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w ZSLiT, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 
2. Infrastruktura ZSLiT, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
- budynek dydaktyczno-administracyjny, połączony łącznikiem
  z dwiema salami gimnastycznymi;
- Internat ZSLiT;
- boisko szkolne;
- teren wokół szkoły (trawniki, parkingi, plac przyszkolny).
 
§ 3
 
1. Na terenie ZSLiT funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb szkoły.
 
2. System monitoringu wizyjnego stanowi integralny element Szkolnego Programu Wychowawczego.
 
3. Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej szkoły.
 
4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 
5. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 
6. Kamery monitoringu wizyjnego nie będą instalowane w salach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pokojach Internatu ZSLiT zamieszkanych przez wychowanków, pokoju nauczycielskim, toaletach i w szatniach, w których uczniowie dokonują pełnej zmiany odzieży oraz w pomieszczeniach z prysznicami.
 
7. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w szkole systemu dyżurów woźnych, wychowawców i nauczycieli.
 
§ 4
 
1. System monitoringu wizyjnego w ZSLiT składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków szkoły w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 
2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.
 
3. Urządzenia zapisujące dane umożliwiają wydruk obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi.
 
4. Zestaw monitoringu wizyjnego powinien umożliwiać włączenie ZSLiT do lokalnej sieci monitoringu.
 
5. System monitoringu wizyjnego funkcjonuje w porozumieniu i za wiedzą najbliższej jednostki Policji.
 
§ 5
 
1. Kamery systemu monitoringu wizyjnego w ZSLiT, w zależności od potrzeb, mogą być instalowane przed wejściami do budynków szkoły i Internatu ZSLiT, na ich elewacjach, wewnątrz budynków, w tym na korytarzach, klatkach schodowych i innych ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu zewnętrznym szkoły, nad bramami i furtkami, jak również na parkingach. Ponadto zezwala się na umieszczenie kamer w szatni, stołówce internackiej, na boisku szkolnym, w salach gimnastycznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do zabaw i gier zespołowych.
 
2 Uczniowie oraz pracownicy ZSLiT powinni być poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.
 
3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym powinny być oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 
4. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej uczniów i pracowników szkoły oraz prawa do prywatności. 
 
§ 6
 
1. Po zapisaniu na nośniku fizycznym zarejestrowanych danych, nośnik fizyczny powinien być opisany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 
2. Dostęp do zgromadzonych danych może mieć tylko osoba upoważniona przez Dyrektora ZSLiT.
 
3. Nośnikiem fizycznym, w myśl brzmienia § 6 pkt 1, może być kaseta VHS, płyta CD-R lub twardy dysk komputera.
 
4. Opis jednostkowy nośnika fizycznego z danego dnia powinien zawierać:
- datę i czas rejestracji (godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania);
- imię i nazwisko osoby utrwalającej nagranie;
- podanie monitorowanego miejsca/miejsc.
 
5. Zapis danych na nośniku fizycznym przechowuje się nie krócej niż 30 dni.
 
6. Po upływie ustanowionego terminu zapisy wizyjne należy trwale usunąć, tak aby ich powtórne odczytanie było niemożliwe.
 
§ 7
 
1. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
2. Upublicznienie zapisu wizyjnego możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia na ten fakt zgody przez wszystkich pełnoletnich uczestników zarejestrowanego zdarzenia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 
3. Dane te udostępnia się ponadto:
- uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie
   czynności prawnych np. sądom i prokuraturom;
- w uzasadnionych wypadkach rodzicom i uczniom za zgodą
   Dyrektora ZSLiT.
 
§ 8
 
Niniejszy Regulamin został uzgodniony i koresponduje ze Statutem, Szkolnym Programem Wychowawczym oraz regulaminami wewnętrznymi ZSLiT.
 

Wytworzył: Agnieszka Suwalska (13 kwietnia 2011)
Opublikował: Agnieszka Suwalska (13 kwietnia 2011, 13:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij