zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.3.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Część nr 1 i 5 - art. 255 pkt 1 ustawy Pzp; Część nr 2-4 i 6-11 - art. 255 pkt 3 ustawy Pzp 
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18e80285-d907-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (13 kwietnia 2023, 10:07:58)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (26 kwietnia 2023, 10:02:00)
Zmieniono: przeniesienie do folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 716