Plan pracy Rady Powiatu

Plan pracy Rady Powiatu

Plan pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2012

L.p.TematykaTermin1.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2012r.Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tucholskiego.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście.Informacja  zakresu [...]

Plan Pracy Rady

PLAN PRACY RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2011 R. [...]

metryczka