zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.4.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Część nr 1 i 11 - art. 255 pkt 1 ustawy Pzp; Część nr 2-10 - art. 255 pkt 3 ustawy Pzp  
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad571c59-e58d-11ed-9355-06954b8c6cb9

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 maja 2023, 09:57:48)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (15 maja 2023, 16:05:32)
Zmieniono: przeniesienie do folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289