zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych Powiatu Tucholskiego”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.3.2024
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 1 marca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 i 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp 
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ab9bd29-d0ad-11ee-a3b5-e25d731b0da9

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (22 lutego 2024, 14:39:18)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (6 marca 2024, 10:26:12)
Zmieniono: przeniesienie do folderu unieważnione

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375