Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (515)  |  Przetargi unieważnione (105)

zamówienie na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.4.2024
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 5 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ae77d37-dba2-11ee-8305-7e4937eb936d

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (7 marca 2024, 14:17:12)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (23 kwietnia 2024, 14:55:13)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440