zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawa jazdy”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 9/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o nieudzieleniu zamówienia - dotyczy części nr 1 Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy części nr 2  
Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 2 zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia (306kB) pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz unieważnieniu postępowania - dotyczy Części nr 1 zamówienia
Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania (298kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części nr 2 zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (384kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach (288kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy”
z dnia 10 listopada 2020 r.
treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (385kB) pdf

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (72kB) word
Załącznik nr 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-Część nr 1 zamówienia (187kB) pdf
Załącznik nr 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 zamówienia (188kB) pdf  
Załącznik nr 3.1 Projekt umowy - Część nr 1 zamówienia (248kB) pdf  
Załącznik nr 3.2 Projekt umowy - Część nr 2 zamówienia (297kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (10 listopada 2020, 13:01:20)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (8 grudnia 2020, 13:42:46)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy części nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 135