NUMER SPRAWY GO.683.2.3.2021

Odszkodowanie za działkę nr 622 o pow. 0,0130 ha, obręb Cekcyn, gm. Cekcyn

nabyte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku nr CEKC.90.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800"

Wszystkie osoby, mające interes prawny w stosunku do przedmiotowej nieruchomości proszone są o kontakt z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7.  
TEL. (52) 55 90 732.


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy:

Zawiadomienie 2022 03 28 (531kB) pdf

Zapytanie o plan zagospodarowania przestrzennego:

Pismo 2021 11 03 (506kB) pdf

Zapytanie o wydanie nieruchomości:

Pismo 2021 11 03 (536kB) pdf

Postanowienie o powołaniu biegłego:

Postanowienie 2021 11 03 (568kB) pdf

Zawiadomienie o terminie oględzin nieruchomości:

Zawiadomienie 2021 11 03 (522kB) pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:

Zawiadomienie 2021 11 03 (668kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (5 listopada 2021)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (5 listopada 2021, 11:35:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (29 marca 2022, 13:38:28)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1037