Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę infrastruktury pól biwakowych w Woziwodzie i Gołąbku 05.04.2018

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę infrastruktury pól biwakowych w Woziwodzie i Gołąbku

05.04.2018

Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, tel. 52 5590700, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę infrastruktury pól biwakowych w Woziwodzie i Gołąbku wraz poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 26.04.2018 r. do 31.12.2020 r. 
  
Infrastruktura będąca przedmiotem przetargu powstała w wyniku realizacji Projektu pn.: „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez Rozwój infrastruktury turystycznej” nr RPKP.06.01.00-04-001/10 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr WPW.I.3043-6-4-327/2010. 
 
Przetarg realizowany jest zgodnie z zapisami Uchwały nr 39/96/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia „Zasad przeprowadzania przetargów na poddzierżawę nieruchomości i dzierżawę infrastruktury turystycznej wybudowanej w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” wzmocnienie pozycji regiony Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”.

UWAGA: Ze względu na oczywistą omyłkę pisarską wykreśla się w Ogłoszeniu o przetargu ust. 2 pkt 25 dotyczący obowiązku podatkowego. Pozostałe zapisy, w tym zapisy wzoru umowy, pozostają bez zmian. (9.04.2018 r.)

Uchwała Zarządu Powiatu Tucholskiego: Uchwała Zarządu (131kB) pdf
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu (499kB) pdf
Formularz ofertowy: Formularz ofertowy (80kB) pdf Formularz ofertowy edytowalny (240kB) word
Wzór umowy: Wzór umowy (947kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (5 kwietnia 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (5 kwietnia 2018, 14:52:20)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (9 kwietnia 2018, 15:32:22)
Zmieniono: Wprowadzono uwagę dotyczącą oczywistej omyłki pisarskiej w Ogłoszeniu o przetargu: wykreślono ust. 2 pkt 25.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 753