Petycje kierowane do Starosty Tucholskiego

Petycje kierowane do Starosty Tucholskiego

Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych.

Poniżej skan petycji:(data złożenia 07.05.2024 r.)Podmiot wnoszący petycję wyraził zgodę na publikację danych osobowych (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) [...]

Petycja w sprawie pilnej naprawy drogi powiatowej 1012 C w miejscowości Kiełpin gmina Tuchola

Poniżej skan petycji:Do petycji dołączono podpisy 46 Mieszkańców Wsi KiełpinPetycja jest opublikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na publikację danych osobowych (art. 4 ust. 3 ustawy z [...]

Petycja w sprawie oszczędności dla budżetu przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych

(data złożenia 18.07.2018 r.) Informacja o przebiegu załatwienia petycji Pismem z dnia 19.07.2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję. Starosta Tucholski poinformował wnoszącego petycję, iż Powiat Tucholski [...]

Petycja dotycząca remontu drogi nr 1042C Mała Klonia – Kamienica

(data złożenia 27 czerwca  2018 r.) Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty Tucholskiego do publikacji [...]

Petycja o podjęcie natychmiastowych działań związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1030 C relacji Bysław - Cekcyn i budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

(data złożenia 21 maja 2018 r.)Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.Poniżej skan petycji: Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty Tucholskiego do [...]

Petycja w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015.

Aby zapoznać się z treścią petycji w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi. Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w [...]

metryczka