Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 14020)

ROK 2023

dodano opinię nr 6


Data: 2024-04-24 14:55:46
Autor: Katarzyna Klinger

Data: 2024-04-24 14:02:13
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 105 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-24 12:16:46
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 106 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-24 11:32:52
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 109 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-24 07:55:18
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 108 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-24 07:08:16
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-23 14:55:13
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 98 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-23 13:07:42
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-23 08:14:59
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-22 14:34:06
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-22 09:30:17
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 103 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-22 08:54:15
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-19 13:03:48
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-19 10:44:53
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycjach nr 100 i 101 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-19 07:30:43
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-16 11:25:10
Autor: Elżbieta Damasiewicz

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 102 dodano informacje o nie wniesiono sprzeciwu


Data: 2024-04-16 09:15:00
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 96 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-16 08:37:49
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 86 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-16 08:32:26
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-16 07:40:29
Autor: Maciej Śmieszek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 14020)