OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN CADDY

Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Volkswagen Caddy o nr rej. CTU 50LM, stanowiący mienie Powiatu Tucholskiego. Cena wywoławcza samochodu wynosi 13.500,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
e-mail: starostwo@tuchola.pl
Numer telefonu: (52) 559 07 00
 
2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:


· marka i model: Volkswagen Caddy, Diesel, 77,00 kW
· pojemność silnika: 1896 cm3
· rodzaj skrzyni biegów: manualna
· rok produkcji: 2005 r.
· data pierwszej rejestracji: 15.03.2006 r.
· nr identyfikacyjny (VIN): WV1ZZZ2KZ6X017927
· aktualny przebieg: 304 383 km (stan na 27.03.2024)
· rodzaj nadwozia: Kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
· liczba miejsc siedzących: 5
· kolor: Niebieski 2-warstwowy typu uni
· ubezpieczenie OC: ważne do 07.03.2025 r.
· badanie techniczne: ważne do 28.02.2025 r.
· komplet opon zimowych.

3. Wartość szacunkowa: 13.500,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 4 kwietnia 2024 r. do godz. 9:30 pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Tucholi, (parter, pok. 000) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Volkswagen Caddy". Oferty niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (52) 559 07 44, w miejscu zaparkowania pojazdu tj. na parkingu w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, ul Kościuszki 16. Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela
p. Jacek Lorczak, pod nr tel. (52) 559 07 44.

6.  Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:
Do przeprowadzenia  przetargu wystarczy uczestnictwo jednego oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja postanawia o ponownym przetargu między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 
7. Rozstrzygnięcie przetargu:
Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala nr 312.

8.  Inne informacje:
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
 
9. Wymagane dokumenty:
- Załącznik nr 1 - oświadczenie - formularz ofertowy (13kB) word
- Załącznik nr 2 - oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu (15kB) word
- Załącznik nr 3 - wzór umowy kupna – sprzedaży (15kB) word
- Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu (18kB) word

Data: 27 marca 2024r.    


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Maciej Korda

ZDJĘCIA SAMOCHODU
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
{zdj7}
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący komisji przetargowej (27 marca 2024)
Opublikował: Jacek Lorczak (27 marca 2024, 14:06:46)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (27 marca 2024, 15:17:18)
Zmieniono: dodanie zdjęć

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2262