Informacja o ograniczeniach przetwarzania danych osobowych

W związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy, że do przetwarzania danych osobowych, w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Tucholi, ogranicza się stosowanie uprawnień do: 

  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) w ten sposób, że Administrator danych przyjmie pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące danych osobowych, jednak nie dokona zmian w materiałach archiwalnych;
  • ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest bezprawne, mimo to osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 ust. 1 lit. b RODO) w ten sposób, że Administrator danych dokona ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak, aby zapewnić korzystanie z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
  • dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 ust.1 RODO) oraz otrzymania kopii tych danych (art. 15 ust. 3 RODO) w ten sposób, że Administrator danych udostępnia wyłącznie te dane, które mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (28 maja 2019)
Opublikował: Szymon Hoppe (3 czerwca 2019, 09:29:40)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (3 czerwca 2019, 09:31:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8062