Zapytanie o wycenę nadzoru inwestorskiego dla zadania 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki'25.04.2018

Zapytanie o wycenę nadzoru inwestorskiego dla zadania 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki'

25.04.2018

Tuchola, 25.04.2018 r.
 PŚ.041.6.2015.MA

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
tel.: 52 5590700, faks: 52 5590701
NIP:  561-13-27-276
e-mail: starostwo@tuchola.pl
www.tucholski.pl, www.bippowiat.tuchola.pl 

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki” o długości 1490 m. 
Termin realizacji zadania:
1/ Pierwszy etap – do 30.05.2018 r. Roboty przygotowawcze (pomiarowe)
2/ Drugi etap –  do 30.11.2018 r.
Zakres prac określa pozwolenie na budowę nr ŚL.62.2017 z dnia 02 marca 2018 r. Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pliki.tucholski.pl/Zalacznik_nr_7.zip
 
2. Miejsce, termin oraz forma składania wyceny:
Zapytanie o wycenę ma na celu ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i  złożenie formularza wyceny nie będzie stanowić podstawy do roszczeń o udzielenie zamówienia oraz zawarcie umowy. 

Wycenę – wypełniony formularz wyceny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (osobiście, listownie lub mailowo na adres starostwo@tuchola.pl) w terminie do dnia 30.04.2018 r.  do godz. 12.00 z dopiskiem: Wycena nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki”

Załącznik:
Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (25 kwietnia 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (25 kwietnia 2018, 15:19:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534