Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (495)  |  Przetargi unieważnione (102)

zamówienie na:

„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p.poż., etap II cz.1”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.3.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 




Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e75f17b1-0018-4337-8f64-b4493a8d099c

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (29 czerwca 2022, 12:52:33)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (18 lipca 2022, 15:33:29)
Zmieniono: przeniesienie do folderu rozstrzygnięte

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173