zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.5.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2023  09:00

Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28a40c13-f494-11ed-9355-06954b8c6cb9

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (18 maja 2023, 10:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128