zamówienie na:

„Udzielenie Powiatowi Tucholskiemu kredytu bankowego w wysokości 10.100.000 zł na pokrycie części planowanego deficytu”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.6.2024
wartość: wartość przekracza progi unijne, o których mowa w 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 sierpnia 2024  09:00




Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58b93a38-379a-11ef-880f-0e435a8a43bc

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 lipca 2024, 13:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213