Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Udzielenie Powiatowi Tucholskiemu kredytu bankowego w wysokości 10.100.000 zł na pokrycie części planowanego deficytu”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.6.2024
wartość: wartość przekracza progi unijne, o których mowa w 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 sierpnia 2024  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)