Przetargi w toku z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.4.2024
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 5 kwietnia 2024  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)