Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p.poż., etap II cz.1”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.3.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.6.2021
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 stycznia 2022  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)