Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.8.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2023  09:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.7.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2023  09:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.6.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2023  09:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.5.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2023  09:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1, 3 i 9 

zamówienie na:

„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p.poż., etap II”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.2.2023
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.1.2023
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.8.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.7.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)