Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.1.2024
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 9 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.12.2023
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 31 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.13.2023
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 29 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)