Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych Powiatu Tucholskiego”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.272.1.3.2024
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 1 marca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 i 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)