Przetargi unieważnione z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

noże do ścinarki do poboczy - głowica SCHMIDT

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatrowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: DO 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2004
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

dostawę paliwa tj. tankowanie pojazdów i wyposażenia będącego na wyposażeniu ZDP

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2004
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na przetarg wpłynęły 2 oferty, które odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) - ustawy - Prawo zamówień publicznych poniewaz obie oferty nie były podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferentów. 

zamówienie na:

noże do ścianarki do poboczy - Głowica Schmidt typ BRG 1000 (producent Schmidt Polska Sp. z o.o.), stanowiącej zabudowę pojazdu Unimog

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2004
przyczyna unieważnienia: Przetarg uniewazniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych. ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta. uzasadnienie: na przetarg nie wpłynęły żadne oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)