Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

dostawy paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 5 maja 2005
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP poniewaz nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

przygotowanie dokumentacji do celów prawnych działek pod drogami powiatowymi

zamawiający: Zarząd Powiatu Tucholskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2005
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

zamówienie na:

bankową obsługę Budżetu Powiatu Tucholskiego

zamawiający: Zarząd Powiatu Tucholskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 30 marca 2005
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych - ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)