Przetargi unieważnione z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawę mięsa i wędlin

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 29 września 2006
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn (JNI 01006753)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60.000 Euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: unieważniono postępowanie na podstawie art 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej frezarki ze sterowaniem

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

remont i adaptacja pokoi na sale wypoczynkowe

zamawiający: Dom Dziecka w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych - przetarg unieważniono ponieważ nie wpłynłęa żadna oferta 

zamówienie na:

dostawę barier sprężystych i mostowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2006
przyczyna unieważnienia: na przetarg nie wpłynęła żadan oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)