Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

dostawy płynów infuzyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 211.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. 

zamówienie na:

dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 211.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp i art 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę mostu drogowego w Plaskoszu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetar nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 26 listopada 2007  10:15
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 

zamówienie na:

dostawa Gastroskopu

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000
termin składania ofert: 29 sierpnia 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust 1 pkt 4 "cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

dostawa myjni termiczno-chemicznej szt 1

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony na podstawie art 93 ust.1 pkt 4 " cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

dostawy mięs i wędlin

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka zo.o. NZOZ Szpital Powiatowy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: brak ważnej oferty 

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą w Cekcynie

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2007
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przekracza wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

wykonanie map do celów projektowych oraz wznowienie granic lub wykonanie rozgraniczenia odcinków dróg i ulic w miejscowości Cekcyn

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w TUcholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2007
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przekracza wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Remont mostu w miejscowości Raciąski Młyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1004C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2007
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przekracza wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)