Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Raciąż – Tuchola

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 22 grudnia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (1) firmy INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp: (2) firmy AMM-DROGI Projektowanie i nadzór, Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie - oferta w wysokości 192 150,00 zł; (3) firmy INWEST-PROJEKT, mgr inż Piotr Lewandowski, os. Witosa 25/29, 77-300 Człuchów - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1, pkt. 6 ustawy Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, ktorą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury"

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 7 listopada 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, ktorą Zamawiajacy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 9 października 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 5 września 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

zamawiający: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 21 lipca 2008  13:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

dostawy sprzetu jednorazowego uzytku

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 stycznia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Tuchola, dnia 31.01.2008 Do wszystkich wykonawców Nr sprawy: NZOZ XII/ 1/08 Dostawy sprzętu jednorazowego użytku Na podstawie art. 93 ust 1 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty .  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)