Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-31/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 29 listopada 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1  

zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-30/2010
wartość: pomiedzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 18 listopada 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1  

zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz klientów pomocy społecznej z powiatu tucholskiego

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PC 3640-1-10
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wyd
termin składania ofert: 29 lipca 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 7 

zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-7/2010
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 24 czerwca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-7/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-11/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 8 kwietnia 2010  13:30
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt. 4 

zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-6/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  13:15
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 

zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-5/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  13:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 

zamówienie na:

Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowośi Śliwice (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-4/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 29 marca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)