Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.200.000,00 zł. w okresie 3 lat kalendarzowych, tj. od listopada 2011r. do października 2014r.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/ 7/2011
wartość: o wartości szacunkowej ponizej kwot okr. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 26 września 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie  

zamówienie na:

Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. zo .o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/6/2011
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postepowania  

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-10/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4  

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-7/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 25 lipca 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)