Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

„Dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS"

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/W/OL-1/2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 25 maja 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 

zamówienie na:

Dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZXII/3?2012
wartość: poniżej kwot okr. na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lutego 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów Szpitala w Tucholi

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/2/2012
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 3 lutego 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Droździenica: odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-1-2012
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 31 stycznia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4  

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzienica: odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-23/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 9 stycznia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)