Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/7/2013
wartość: o wartości szacunkowej powyżej kwoty okr. na pods art 11 ust 8
termin składania ofert: 23 września 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Tucholi z uwzględnieniem diet i kaloryczności

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: NZOZ XII/8/2013
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 września 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

„Przebudowa zagospodarowania działki Muzeum Borów Tucholskich w ramach projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 kwietnia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 

zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) - cz. 2

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-5-2013
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 9 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4  

zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) - cz. 2

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-1-2013
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 18 marca 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)